lotus1

 

Ademhaling-, ontspannings en perstechnieken ter ondersteuning van de bevallingBreathing- relaxation- and pushing techniques

 

 

Een map wordt uitgereikt waarin het schema van de bevalling wordt uitgelegd , tips en ademhalingen.During this session you will practise the following techniques:

* Accompanying breathing techniques fitting every stage of labour

* Release and surrender to the process of labour through relaxation

* Explanation of second stage and practice of pushing techniques

Giving extra support and practice for the oncoming delivery, or in case of a second pregnancy to refresh techniques.

Techniques are described in a folder

The lesson is presented in english

Duur: een uurDuration: one hour

Kosten: € 50Costs: € 50

 

Locatie: Benoordenhout den Haag (vlakbij Bronovo ziekenhuis)

 

 

Childbirth preparation

 

Voor de aanstaande moeder worden tijdens één sessie van een uur de ademhaling-, ontspannings- en perstechnieken aangeleerd.For the expectant mother breathing-, relaxation- and pushing techniques will be explained and practised, during one session of one hour.

Een map wordt uitgereikt waarin het schema van de bevalling wordt uitgelegd, tips en ademhalingen.You will receive a folder in which a diagram explains various stages of labour, methods of breathing and all sorts of tips and exercises during and

after pregnancy .

Hierna volgen twee sessies van anderhalf uur, waarbij de partner meekomt.Two sessions of one hour and a half with your partner:

*Wat zijn de eerste weeën, hoe bouwt zich dit op naar de uitdrijvings(pers) fase toe* The very first contractions, how it progresses into the second stage (pushing)

* Welke ademhalingstechniek en welke houding passen bij welke fase van de bevalling* Accompanying breathing techniques and posture fitting every stage of labour

* Alle eventuele medische ingrepen , zoals een inleiding, een vacuumverlossing, een ruggenprik of een keizersnede* All medical interventions, such as an induced labour, a vacuum , an epidural or a Caesarian

*Wat ziet, hoort, ruikt en voelt een pasgeborene?* What does a newborn baby see, hear, smell and feel

* Ademhaling- en massagetechnieken worden geoefend.* Breathing and massage techniques are practised

* Ondersteunende rol van de partner* Supporting role of the partner

 

The lessons are instructed in english

Duur: totaal vier urenDuration: four hours

Kosten: € 200Costs: € 200

 

Locatie: Benoordenhout den Haag (vlakbij Bronovo ziekenhuis

 

 

lotus2

BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen