joke portret 003 SmallJoke Kuyper (1952)

 During my stay In de tijd dat ik in Houston (Amerika) woonde (1980-1982) kwam ik in aanraking met aerobics.in Houston, USA (1980-1982) I run into aerobics. Een geheel nieuwe vorm van sportbeleving, die men in Nederland nog niet kende. A whole new kind of sport experience which was unknown in Holland during those days. Vanaf die tijd heb ik velerlei opleidingen gevolgd en ben les gaan geven in diverse stromingen(Callanatics, Aqua aerobics, Nordic walking etc.). Since then I was hooked and have finished many schoolings. I have instructed various disciplines (Callanatics, Aqua aerobics, Nordic walking etc.). Door mij ook te bekwamen in het geven van yoga, werd de bedrijfsnaam geboren: Sport en Spirit. By adding yoga to my programme my company name was born: “Sport en Spirit”.

Na de diploma's Hatha yoga en Zwangerschapsyoga te hebben gehaald, heb ik ook de driejarige opleiding Adem & Ontspannings Therapie gevolgd. After becoming a qualified Hatha Yoga and Pregnancy Yoga instructor I finished the three year schooling of Breathing & Relaxation Therapy. Met name deze laatste opleiding heeft mijn programma veranderd in een praktische aanpak. In particular the latter course has changed my programme into a practical approach. Het voelen, ervaren en opsporen van de ademhaling in ons lichaam maakt het makkelijker de technieken te gebruiken tijdens de bevalling.Feeling, experiencing and locating the breathing in our body makes it easier to use the techniques during labour. Heel praktisch, eenvoudig en duidelijk. Very practical, simple and clear.

Ieder jaar volg ik lezingen, symposia en workshops om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in “zwanger zijn en bevallen in Nederland”. Every year I attend lectures, symposia and workshops to keep abreast of the latest developments in "Being pregnant and giving birth in the Netherlands". Zodoende is mijn kennis zeer breed.This is extending my knowledge in this field. Daarnaast kan ik mij ervaringsdeskundige noemen. In addition, I may call myself an experienced expert: Wij kregen een zoon in Houston en een dochter in den Haag: een amerikaanse - en nederlandse bevalling. I gave birth to our son in Houston and our daughter was born in the Hague. I met both ways, the american and dutch way of giving birth .

 

OPLEIDINGEN EDUCATION

1983 Algemene Basis Opleiding (Ministerie van WVC) 1983 General Basic Education (Ministerie van WVC)

1987 Sportmassage (NGS Rotterdam) 1987 Sports massage (NGS Rotterdam)

1988 Aerobic Fitness Instructor (International School of Aerobic Training Tilburg) 1988 Aerobic Fitness Instructor (International School of Aerobic Training Tilburg)

1990 Hatha Yoga (Stichting Lotus Natuurkgeneeskundig Centrum Den Haag) 1990 Hatha Yoga (Stichting Lotus Natuurgeneeskundig Centrum the Hague)

1990 Zwangerschapsyoga (Studio Visie Den Haag) 1990 Pregnancy Yoga (Studio Visie the Hague)

1990 Callanetics en Powernetics (International FIT Connection Ede) 1990 Callanetics and Powernetics (International FIT Connection Ede)

1992 Kinderyoga (Ajata Stam Hoorn) 1992 Yoga for Kids (Ajata Stam Hoorn)

2003 Doktersassistente (Capabel Rotterdam) 2003 Doctor’s assistant (Capabel Rotterdam)

2004 Zwangerschaps educatie (Yvlo Nieuwegein) 2004 Maternity education (Yvlo Nieuwegein)

2005 Trainer Nordic Walking (Ned. Ski Vereniging) 2005 Trainer Nordic Walking (Nederlandse Ski Vereniging )

2009 Adem & Ontspannings Therapie (Dr. JvDixhoorn Amersfoort) 2009 Breathing & Relaxation Therapy (AOT Amersfoort)

2009 Bekkenpijn tijdens en na de zwangerschap( CCMRöst BTR Leiden) 2009 Pelvic pain during and after pregnancy (CCM Röst BTR Leiden)

2013 Power Yoga (Tonnie Goes Montfoort)

 

 

BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen