PROGRAMME

 

Tijdens de lessen wordt behalve aan yoga, ademhaling en ontspanning ook aandacht besteed aan alle aspecten rondom zwanger zijn en de bevalling, zoals:During the classes besides yoga, breathing and relaxation, we shall also concentrate on the various aspects of pregnancy and childbirth:

* Wat zijn de eerste wee├źn , hoe bouwt zich dit op naar de uitdrijvings (pers)fase toe * The very first contractions, how it will progress into the second stage (pushing)

* Welke ademhalingstechniek en welke houding passen bij welke fase van de bevalling * Accompanying breathing techniques and posture fitting every stage of labour

* Alle eventuele medische ingrepen, zoals een inleiding, een vacuumverlossing, een ruggenprik of * All medical interventions, such as an induced labour, use of vacuum, an epidural or a Caesarian

* Wat ziet, hoort, ruikt en voelt een pasgeborene ? * What does a newborn baby see, hear, smell and feel

* Enz. eDaarnaast wordt elke les een speciaal onderwerp behandeld, zoals:

In addition, each class offers a special topic, such as:

 

* Bekkenbodem * Pelvic cavity

* Persfase * Pushing stage

* Periode na de bevalling * Postnatal period

zwanger voorzijde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWO PARTNER SESSIONS

 

De cursus Zwangerschapsyoga & Ontspanning heeft ook twee partneravonden.The Pregnancy Yoga & Relaxation course contains two sessions for both partners.

With the aid of illustrations you will receive all necessary information regarding labour from start to finish. Met gebruik van mooie platen wordt het hele verloop van de bevalling uitgelegd en de belangrijke, ondersteunende rol die de partnThe supporting role of the partner will be discussed.

Tijdens de eerste partneravond worden de ademhalingstechnieken geoefend.During the first partner session we will practice breathing techniques.

At tDe tweede partneravond komen de massage technieken aan bodhe second partner session massage techniques will be introduced, withWe maken tijdens deze les geen gebruik van olout using oil and keeping your clothes on. Er wordt over de kleding heen geoefend.Wordt massage tijdens de bevalling als niet prettig ervaren, dan kan aanraking ook als zeer ondersteunend werken.In case you would not like to be massaged during labour, just touching and/or holding might be an alternative. Ook deze technieken worden behandeld. These techniques will also be explained.

Na iedere bevalling heb ik telefonisch contact met de moeder. After the birth I will give you a call. Zij deelt haar ervaringen en we evalueren wat wel en niet heeft gewerktYou might like to share your experiences, and if so we might evaluate what has been successful and what did not work. Dat stelt mij in staat om mijn aanbod voortdurend aan te scherpen.

Voor na de bevalling bied ik ook een ondersteunend, spierversterkend en ontspannend programma aan in de Postnatale cursus. 

 

BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen